27.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Страцин, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 950.71 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Порой, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.76 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.80 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Медово, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 764.27 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Козичино, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.51 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Косовец, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 571.23 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Каменар, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 622.47 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Каблешково, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.43 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Гълъбец, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.03 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Горица, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.88 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg