15.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

КОНКУРС за длъжността „Старши юрисконсулт” в Дирекция „Административно –правна, финансово - стопанска дейност и човешки ресурси“, ОД „Земеделие“ - Бургас 141.50 KB
Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността “Главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Приморско, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” - Бургас 64.45 KB
О Б Я В Л Е Н И Е за КОНКУРС за длъжността „Главен експерт” в Общинската служба по земеделие – Приморско, Областна дирекция “Земеделие“ Бургас. 141.00 KB
О Б Я В Л Е Н И Е за КОНКУРС за длъжността: „Старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Малко Търново, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 141.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е за КОНКУРС за длъжността: „Началник”- в Общинска служба по земеделие – Малко Търново, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 142.00 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители О Б Я В Я В А: А. КОНКУРС за длъжността: „Старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Сунгурларе, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 141.50 KB
КОНКУРС за длъжността: „Старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Карнобат 141.50 KB
КОНКУРС за длъжността „Главен експерт” в Общинската служба по земеделие – Бургас, офис Малко Търново 142.00 KB
КОНКУРС за длъжността: „Началник”- в Общинска служба по земеделие – Приморско -Царево 138.50 KB
ПРЕКРАТЯВАНЕ на конкурсната процедура за длъжността “Главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” - Бургас 64.26 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg