30.05.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие- Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 97.00 KB
ПРЕКРАТЯВАНЕ на конкурсната процедура за длъжността “Главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” - Бургас 64.26 KB
КОНКУРС за длъжностите: „старши експерт” в Общинска служба по земеделие –Бургас, офис Малко Търново, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 142.00 KB
КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в Общинската служба по земеделие – Бургас, офис Малко Търново - Областна дирекция “Земеделие“ Бургас. 142.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е - На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители КОНКУРСИ за длъжностите: „старши експерт”- 2 броя в Общинска служба по земеделие – Руен, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас-публикувано на 07.11.2022г. 137.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-95/13.07.2022 г. гр.Бургас за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността “Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Созопол 63.52 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-98/19.07.2022 г. гр.Бургас за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността “Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Карнобат 64.22 KB
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - КОНКУРС за длъжностите: „старши експерт” в Общинска служба по земеделие –Бургас, офис Малко Търново и „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Карнобат, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 142.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - КОНКУРС за длъжността: „началник”- в Общинска служба по земеделие – Созопол, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 141.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е - На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявява конкурс за длъжността - „началник”- в Общинска служба по земеделие – Созопол, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас-публикувано на 21.02.2022г. 141.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg