23.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД -04-524 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Бероново, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 217.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-525/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Босилково, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 150.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-526/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Черница, община Сунгурларе, област Бургас-ЛН за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 200.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-527 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Черница, община Сунгурларе, област Бургас-ОЗ за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 409.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-528/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Чубра, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 361.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-529/06. 12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 246.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-530/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Есен, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 285.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-531 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Грозден, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 126.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-532/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Камчия, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 138.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-533/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Климаш, община Сунгурларе, област Бургас-ЛН за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 132.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg