23.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.90 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Вършило, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.16 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.25 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.77 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равна гора, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.49 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.55 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Присад, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.73 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Крушевец, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.61 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Индже войвода, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.55 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Габър, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.48 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg