30.05.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Тополица, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.04 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Съдиево, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.79 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Раклиново, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 500.96 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Поляново, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.15 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Пирне, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.61 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Пещерско, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.21 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Мъглен, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.94 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Малка поляна, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.08 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Лясково, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.76 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Караново, общ.Айтос, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.03 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg