23.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД - 04-306/02.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД – 11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Зидарово, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 3.36 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 305/02.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на гр.Созопол, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на12.10.2020г. 296.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 231/01.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Присад, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 574.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-235/01.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД – 11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Равна гора, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 1.09 MB
З А П О В Е Д № РД - 04-237/01.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД – 11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Крушевец, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 1.96 MB
З А П О В Е Д № РД - 04-239/01.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД – 11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Индже Войвода, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 1.96 MB
З А П О В Е Д № РД -04-233/01.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД – 11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Габър, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 1.50 MB
З А П О В Е Д № РД 04-238/01.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД – 11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на Черноморец, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 3.05 MB
З А П О В Е Д № РД -04 – 232/01.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД – 11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Вършило, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 971.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-234/01.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД – 11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Росен, община Созопол, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 2.52 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg