19.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД-04-198/30.09.2020г. с. Терзийско 664.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –478/28.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища попадащи в масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с.Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г. 134.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –529/02.12.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища попадащи в масивите за ползване в землището на с.Завет, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., 186.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –522/02.12.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища попадащи в масивите за ползване в землището на с.Везенково, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., 420.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –523/02.12.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища попадащи в масивите за ползване в землището на с.Велислав, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г. 234.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –521/02.12.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ведрово, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., 206.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –524/02.12.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища попадащи в масивите за ползване в землището на с.Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., 417.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –548/02.12.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища попадащи в масивите за ползване в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., 149.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –547/02.12.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища попадащи в масивите за ползване /трайни насаждения/ в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., 204.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –545/02.12.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., 509.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg