01.10.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД-04-99/07.06.2023г. гр.Бургас; по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Есен, община Сунгурларе, област Бургас 1.50 MB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Завет, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 187.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 426.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Везенково, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 354.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Велислав, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 223.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ведрово, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 210.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите /ОЗ/ за ползване в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 131.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите /ЛН/ за ползване в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 190.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите /ОЗ/ за ползване в землището на гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 536.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите /ЛН/ за ползване в землището на гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 177.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg