29.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 04-581/21.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Емона, община Несебър, област Бургас-публикувана на 21.12.2021г. 264.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-582/21.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Кошарица, община Несебър, област Бургас-публикувана на 21.12.2021г. 359.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-583/21.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Оризаре, община Несебър, област Бургас-публикувана на21.12.2021г. 148.50 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg