23.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Разбойна, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 138.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Заимчево, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 134.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Зайчар, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 230.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Вресово, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 498.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Трънак, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 145.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Топчийско, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 125.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Средна махала, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 164.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Соколец, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 178.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Снягово, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 151.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Снежа, община Руен, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 04.01.2023г. 181.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg