19.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с.Евренозово, община Малко Търново, област Бургас-публикувана на 02.01.2024г. 318.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с.Стоилово, община Малко Търново, област Бургас-публикувана на 02.01.2024г. 243.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с.Калово, община Малко Търново, област Бургас-публикувана на 02.01.2024г. 284.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с.Бръшлян, община Малко Търново, област Бургас-публикувана на 02.01.2024г. 175.50 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg