06.06.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Г Р А Ф И К за дейностите съгласно Раздел IV, чл. 14, т.34, т.35, т.36, т.37, т.38, т.39 и т.40 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за месец СЕПТЕМВРИ 2021 г. 136.00 KB
Г Р А Ф И К за дейностите съгласно Раздел IV, чл. 14, т.34, т.35, т.36, т.37, т.38, т.39 и т.40 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за месец ЮЛИ 2021 г. 136.00 KB
Г Р А Ф И К за дейността на отдел „ Технически контрол и безопасност на техниката“ към Областна дирекция „Земеделие" Бургас през месец ЮНИ 2021г. 149.00 KB
Г Р А Ф И К за дейностите съгласно Раздел IV, чл. 14, т.34, т.35, т.36, т.37, т.38, т.39 и т.40 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за месец Април 2021г. 137.50 KB
Г Р А Ф И К за дейностите съгласно Раздел IV, чл. 14, т.34, т.35, т.36, т.37, т.38, т.39 и т.40 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за месец Март 2021 г 121.00 KB
Заявление за първоначално издаване на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника 10.18 KB
Заявление за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделската и горската техника 118.30 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg