13.04.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 04-601/30.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Вълчаново, община Средец, област Бургас - публикувна на 30.12.2021г. 237.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-600/30.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Момина църква, община Средец, област Бургас - публикувана на 30.12.2021г. 1.04 MB
З А П О В Е Д № РД 04-599/30.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Кирово, община Средец, област Бургас - публикувана на 30.12.2021г. 512.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-598/30.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Дюлево, община Средец, област Бургас - публикувана на 30.12.2021г. 505.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-597 /30.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Богданово, община Средец, област Бургас - публикувана на 30.12.2021г. 209.50 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg