06.06.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Българи, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 127.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Царево, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 171.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Велика, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 156.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Синеморец, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 135.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Резово, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 181.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лозенец, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 162.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Кондолово, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 125.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Изгрев, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 141.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Фазаново, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 159.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бродилово, община Царево, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 201.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg