24.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД-04-24/21.02.2022г. гр.Бургас за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в административния акт - Заповед № РД-04-269/01.10.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас-публикувана на 22.02.2022г. 98.32 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 5.39 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Вършило, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.16 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 5.10 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 4.45 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равна гора, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.05 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 16.35 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Присад, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.94 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Крушевец, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 4.31 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Индже войвода, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 4.38 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg