16.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 04-442 /06. 12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Китен, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 138.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-443 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 482.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-445 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Писменово, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 152.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-446 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022г.-публикувана на 06.12.2021г. 231.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04- 447 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 227.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-444/06. 12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Веселие, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 447.50 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Веселие, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 4.10 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Ясна поляна, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.46 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.91 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Писменово, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.45 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg