06.06.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Вратица, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.40 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Винарско, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.87 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.90 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.21 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.54 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.34 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Ливада, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.52 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.99 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 902.71 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.31 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg