06.06.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 04 –22/21.01.2021г.гр. Бургас; Възникнала е необходимост от актуализиране на правни основания по Заповед № РД-04-416/12.10.2020 г. издадена по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗза ползване на земеделски земи за землището на с.Голямо Буково, общ.Средец. 80.88 KB
З А П О В Е Д № РД-04-430/12.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Драчево, общ.Средец, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. 3.39 MB
З А П О В Е Д № РД-04-432/12.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Дюлево, общ.Средец, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 13.10.2020г. 5.70 MB
З А П О В Е Д № РД-04-433/12.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Загорци, общ.Средец, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 13.10.2020г. 2.64 MB
З А П О В Е Д № РД-04-436/12.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Зорница, общ.Средец, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 13.10.2020г. 3.26 MB
З А П О В Е Д № РД-04-458/12.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Суходол, общ.Средец, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 13.10.2020г. 2.90 MB
З А П О В Е Д № РД-04-450/12.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Росеново, общ.Средец, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 13.10.2020г. 391.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-441/12.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Малина, общ.Средец, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 13.10.2020г. 1.52 MB
З А П О В Е Д № РД-04-421/12.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Граничар, общ.Средец, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 13.10.2020г. 375.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-417/12.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Горно Ябълково, общ.Средец, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 13.10.2020г. 1.79 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg