22.04.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 04-596/30.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Eвренозово, община Малко Търново, област Бургас - публикувана на 30.12.2021г. 298.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-595/29.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас-публикувана на 29.12.2021г. 200.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-592/22.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Бръшлян, община Малко Търново, област Бургас-публикувана на 22.12.2021г. 181.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-593/22.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Калово, община Малко Търново, област Бургас-публикувана на 22.12.2021г. 244.50 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg