06.06.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Детелина, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 327.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите /ОЗ/ за ползване в землището на гр.Карнобат, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 1.05 MB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Зимен, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 324.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сърнево, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 356.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Соколово, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 448.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Смолник, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 301.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сигмен, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 440.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сан Стефано, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 405.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите /ОЗ/ за ползване в землището на с.Венец, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 330.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите /ЛН/ за ползване в землището на с.Венец, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 230.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg