23.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

На вниманието на всички земеделски стопани обработващи над 5 декара зърнени култури !!! Съгласно приетите изменения в Наредба №23 от 29.12.2015г., всеки стопанин отглеждащ над 5 дка зърнени култури е длъжен да подаде Декларация приложение №3 към чл.14, ал.1 за произведеното зърно през стопанската 2020/2021г. до 30.09.2021г. на e-mail: zarno@odzburgas.com или на място в ОД "Земеделие" гр.Бургас 99.62 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно - Образец към чл.58о,ал.3 от ЗПООПЗПЕС 16.33 KB
УКАЗАНИЯ за попълване декларация по чл.58о, ал.3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) 82.00 KB
Уведомление, относно промени в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз 70.50 KB
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 758.50 KB
УКАЗАНИЯ за попълване декларациите по чл.11, ал.1(приложение № 2) от Наредба №23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърното 16.84 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях /Приложение 2 / 16.31 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно /Приложение 1 / 16.36 KB
НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 1.81 MB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg