24.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Брястовец, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.02 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Горно Езерово, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 7.32 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Долно Езерово, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 9.97 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Ветрен, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 7.20 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Твърдица, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.18 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Сарафово, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.86 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Рудник, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 7.44 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равнец, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.08 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Миролюбово, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.90 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Меден Рудник, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.76 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg