новини
Всички новини

10.08.2022 г.

Министър Явор Гечев: Студент ще стане част от кабинета, от началото на академичната година

 

 „Студент ще стане част от екипа ми, от началото на академичната година. Той ще има равни права с политическия кабинет и ще бъде възпитаник на един от специализираните университети в сектора на земеделието. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев при представяне на приоритетите в работата на ведомството и екипа си. Той уточни, че предстои да бъдат обявени критериите за избор. „По този начин искаме човек, който да ни изкара от обувките, да е необременената, свежа мисъл“, допълни още министърът. В екипа на Явор Гечев влизат заместник-министрите доц. Крум Неделков, Георги Събев и Валентин Чамбов.

„Единствен, основен приоритет в работата са земеделските производители и преработватели“, категоричен бе министър Явор Гечев. Той добави, че министерството няма да се лиши от качествени кадри, всичко добро започнато от предходния кабинет ще бъде запазено, а това което има нужда от промяна, ще бъде изменено. „Не очаквайте от мен реваншизъм“, отбеляза министърът.

„От първия ден половината правителство работи по казуса с ГКПП „Капитан Андреево“, за което искам да благодаря на всички представители на кабинета“, коментира аграрният министър. Той информира, че в момента положението е нормално и чакащи камиони няма. „Показахме, че има държава. Съдебните спорове могат да продължат, а ние имаме готовност да гарантираме нормалните процеси“, посочи още Явор Гечев. Относно лабораторните изследвания министърът заяви, че ще се спазват законовите разпоредби. И допълни, че е започнало едно добро начинание, но е трябвало още подготовка. Според него има малко повече ПР по темата. Министърът беше категоричен, че колони на граничния пункт не трябва да има.

Относно Стратегическия план министър Гечев посочи, че продължава работата по отстраняване на коментарите. „Нашата амбиция е той да бъде завършен през октомври като дейностите по него ще продължат в непрекъсната комуникация с Европейската комисия, а експертизата ще бъде водеща в процеса“. По думите му са необходими законодателни промени, които трябва да бъдат направени, за да започне прилагането му. „За съжаление тази дейност не е стартирала до настоящия момент. Това прави предизвикателството по-голямо, затова ще се работи на високи обороти“, каза още той. Министърът съобщи, че необходимите законови изменения ще бъдат подготвени и предадени на следващото редовно правителство. Според него ограничение е, че няма работещо Народно събрание, защото има необходимост от законодателни изменения по отношение на сектора.

„Нека успокоим земеделците, че плащанията към тях, особено в тези трудни времена, няма да бъдат спрени“, увери Явор Гечев. Аграрният министър посочи, че има възможност част от Стратегическия план да започне да се прилага и без нормативни изменения, но това не е препоръчително. Той коментира още, че разписаното в Стратегическия план, ще е това, което държавата ще изпълнява в следващите 5 години, ЕС задава рамката, но държавите могат да се съобразят със специфичните си нужди. По думите му, в момента се мисли и по нов механизъм за подпомагане на сектора, като предстои следващата седмица да има повече яснота по темата.  

„Няма да има проблем с изхранването на хората“, категоричен бе Явор Гечев. Министърът посочи, че реколтата от пшеница е добра, като се очаква тя да достигне около 6,5 млн. тона и не се предвижда кризисна ситуация. Според него заради продължаващата война в Украйна и износът на зърно, в България, Полша и Румъния се получава свръхпредлагане. „Имаме идеи и работим по различни хипотези за решаване на този въпрос, които ще бъдат коментирани с Европейската комисия“, съобщи той. Относно контрола върху пшеницата, която се внася, Явор Гечев информира, че се обмислят допълнителни мерки в тази посока.

Земеделският министър заяви още, че ще се направи всичко необходимо за осигуряване на дървата за огрев на населението. По думите му има известно забавяне с добива на дървесина, но сега е моментът, в който може да се реагира. И уточни, че заради енергийната криза, се отчита увеличаване в търсенето на дървесина.      


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед на Дирекора на РЗИ Хасково за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Хасково , считано от 22.07.2022г. до 20.08.2022г. 14.39 KB
Протокол от заседание на комисия, назначена със заповед № РД-07-59/ 19.07.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково. 467.51 KB
Заповед РД09-858 от 28.07.2022г. във връзка с заповед №РД09-847 от 22.07.2022г. на министъра на земеделието. 77.85 KB
Публикувано на 26.07.2022г. - Заповед № РД-04-139 от 25.07.2022г. за одобряване на изменение на част от приетия с протокол по чл.45, ал.3 от ППЗСПЗЗ "Кадастрален и регулационен план на Стопански двор с.Конуш" относно поземлен имот с идентификатор 38399.3.3 по КК и КР на землището на с. Конуш, общ. Хасково. 319.41 KB
Индикативен график за извършване на специализирани теренни проверки на Физически блокове в землищата на област Хасково през 2022г. 234.48 KB
Със заповед РД09-847/ 22.07.2022г. на министъра на земеделието д-р Иван Иванов от 25 юли до 7 август 2022 г. включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, чрез косене. 268.43 KB
Списък с ФБ определени за теренни проверки на територията на област ХАСКОВО за 2022г. 49.41 KB
Заповед ОМП-02-3 от 19.07.2022г. на областния управител на област Хасково, на основание чл.64, ал.1 от Закона за защита при бедствия. 273.10 KB
Важно Заповед №РД 09-823 от 14.07.2022 г. на министъра на земеделието за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2022. 413.95 KB
Важно ПОЖАРООПАСЕН ЛЕТЕН СЕЗОН - Превенция и мерки за обезопасяване на горите и земеделските площи от пожари! 821.03 KB
П О К А Н А - Областна дирекция „Земеделие“ гр. Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, организира избор на Застрахователна компания с която да бъдат сключени застраховка „Гражданска отговорност“, застраховка „Злополука“ на местата в МПС и застраховка „Каско“ на служебните автомобили на ОД „Земеделие“ – Хасково. 81.51 KB
З А П О В Е Д № РД-04-122 от 06.06.2022г. с оглед недопускане възникването на пожари и нанасяне щети на сгради, селскостопански инвентар и земеделска продукция в земеделски земи и горски територии. 408.88 KB
Важно Заповед № РД09-520/29.04.2022 г. за удължаване срока до 31 май 2022 г. за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2022 г. 411.05 KB
Важно На вниманието на всички ЗС и заинтересовани лица от Община Свиленград и др., във връзка с кампания Директни плащания 2022г. 15.20 KB
Публикуван на 15.04.2022г. - Протокол от 06.04.2022г. от заседание на комисия, назначена със Заповед РД-07-30/04.04.2022г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Хасково. 5.07 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза