Върни се горе

Кампания 2021

Заповед № РД09-629 / 31.05.2022 г. за утвърждаване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ по схема за държавна помощ


„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
Забележка: Уведомлението не се публикува, тъй като съдържа лични данни!
DOCX файл, 109,0 KB, качен на 01.06.2022 docx document

Заповед № РД09-66 / 27.01.2022 г. за определяне на срок за корекции на технически грешки в описите на фактури от заявления за държавна помощ


„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” кампания 2021
DOCX файл, 111,6 KB, качен на 28.01.2022 docx document

Заповед № РД09-11/10.01.2022 г. за допълване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ по схема за държавна помощ


„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, утвърдено със Заповед № РД09-1112/10.11.2021 г.
Забележка: Уведомлението не се публикува, тъй като съдържа лични данни!
DOCX файл, 108,9 KB, качен на 14.01.2022 docx document

Заповед № РД09-1112 / 10.11.2021 г. за утвърждаване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ по схема за държавна помощ


„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
Забележка: Уведомлението не се публикува, тъй като съдържа лични данни!
DOCX файл, 72,9 KB, качен на 11.11.2021 docx document

Заповед № РД09-1111/10.11.2021 г. за определяне на отстъпка от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2020 г.


по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство”
DOCX файл, 69,3 KB, качен на 10.11.2021 docx document

Кампания 2020

Заповед № РД09-507/20.05.2021 г. за утвърждаване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола


използван в първичното селскостопанско производство”, във връзка със Заповед № РД09-61/26.01.2021 г.
Забележка: Уведомлението не се публикува, тъй като съдържа лични данни!
DOCX файл, 108,7 KB, качен на 21.05.2021 docx document

Заповед № РД09-61/26.01.2021 г. за определяне на срок за корекции на технически грешки в описите на фактури от заявления за държавна помощ


„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” кампания 2020
DOCX файл, 111,8 KB, качен на 26.01.2021 docx document

Заповед № РД09-22/15.01.2021 г. за допълване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ по схема за държавна помощ


„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, утвърдено със Заповед № РД09-929/25.11.2020 г.
Забележка: Уведомлението не се публикува, тъй като съдържа лични данни!
DOCX файл, 108,1 KB, качен на 18.01.2021 docx document

Заповед № РД09-929/25.11.2020 г. за утвърждаване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ по схема за държавна помощ


„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство”
Забележка: Уведомлението не се публикува, тъй като съдържа лични данни!
DOCX файл, 108,9 KB, качен на 25.11.2020 docx document

Опис на фактурите за закупен газьолXLSX файл, 44,0 KB, качен на 11.08.2020 xlsx document

Кампания 2019

Инструкция № 16 от 3.11.2016 г. за реда и начина за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция "Митници"


във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" (ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г.)
RTF файл, 10,9 KB, качен на 30.07.2018 rtf document

Кампания 2018

Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола,


използван в първичното селскостопанско производство“, утвърдени на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, проведено на 12.07.2018 г.
DOCX файл, 34,2 KB, качен на 27.07.2018 docx document

2017

Заповед РД 09-91 / 14.02.2018 г. за определяне на срок за корекции на технически грешки


В описите на фактури от заявления за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” кампания 2017
DOC файл, 125,5 KB, качен на 14.02.2018 doc document

Заповед № РД09-944 / 07.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на размера на отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2016


По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
DOCX файл, 106,5 KB, качен на 07.12.2017 docx document

Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти


Във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” (Методика 2017 – консолидирана)
DOCX файл, 46,3 KB, качен на 18.08.2017 docx document

Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


Утвърдени на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, проведено на 09.08.2017 г
DOCX файл, 32,9 KB, качен на 18.08.2017 docx document

2016

Заповед № РД 09-396 / 17.05.2017 г. за допълване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ


По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство”, утвърдено със Заповед № РД 09-985/13.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните
DOCX файл, 109,0 KB, качен на 17.05.2017 docx document

Заповед № РД 09-197 / 14.03.2017 г. за допълване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ


По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство”, утвърдено със Заповед № РД 09-985/13.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните
DOCX файл, 108,8 KB, качен на 14.03.2017 docx document

Заповед № РД09-985 от 13.12.2016 г. за утвърждаване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ


По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство”
DOCX файл, 108,3 KB, качен на 13.12.2016 docx document

Заповед № РД09-978 от 08.12.2016 г. за определяне на отстъпка от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2015 г.


По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
DOCX файл, 108,5 KB, качен на 08.12.2016 docx document

Заповед № РД09-763 от 10.10.2016 г. за определяне на срок за прием за заявления


По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
ZIP файл, 285,7 KB, качен на 10.10.2016 zip document