Върни се горе

Кампания 2020

Опис на фактурите за закупен газьол

XLSX файл, 44,0 KB, качен на 11.08.2020

xlsx document

Кампания 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document

Кампания 2018

Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола,
използван в първичното селскостопанско производство“, утвърдени на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, проведено на 12.07.2018 г.
DOCX файл, 34,2 KB, качен на 27.07.2018

docx document

2017

Заповед РД 09-91 / 14.02.2018 г. за определяне на срок за корекции на технически грешки
В описите на фактури от заявления за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” кампания 2017
DOC файл, 125,5 KB, качен на 14.02.2018

doc document

Заповед № РД09-944 / 07.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на размера на отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2016
По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
DOCX файл, 106,5 KB, качен на 07.12.2017

docx document

Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти
Във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” (Методика 2017 – консолидирана)
DOCX файл, 46,3 KB, качен на 18.08.2017

docx document

Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
Утвърдени на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, проведено на 09.08.2017 г
DOCX файл, 32,9 KB, качен на 18.08.2017

docx document

2016

Заповед № РД 09-396 / 17.05.2017 г. за допълване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ
По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство”, утвърдено със Заповед № РД 09-985/13.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните
DOCX файл, 109,0 KB, качен на 17.05.2017

docx document

Заповед № РД 09-197 / 14.03.2017 г. за допълване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ
По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство”, утвърдено със Заповед № РД 09-985/13.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните
DOCX файл, 108,8 KB, качен на 14.03.2017

docx document

Заповед № РД09-985 от 13.12.2016 г. за утвърждаване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ
По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство”
DOCX файл, 108,3 KB, качен на 13.12.2016

docx document

Заповед № РД09-978 от 08.12.2016 г. за определяне на отстъпка от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2015 г.
По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
DOCX файл, 108,5 KB, качен на 08.12.2016

docx document

Заповед № РД09-763 от 10.10.2016 г. за определяне на срок за прием за заявления
По схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
ZIP файл, 285,7 KB, качен на 10.10.2016

zip document