новини
 • 13.01.2021 г.
  Регистрираните земеделски производители, чиито площи са пострадали от проливните дъждове, могат да подадат заявление за обследване
  прочети >>
 • 13.01.2021 г.
  Достъп до широколентов интернет ще бъде осигурен в селските райони със средства по ПРСР
  прочети >>
 • 12.01.2021 г.
  ДФЗ продължава с по-ранното изплащане на средства към земеделските стопани
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
ново Наръчника за кандидатстване за директни плащания 2020. 382.21 KB
ново Електронен файл за регистрация на земеделски производител 348.78 KB
ново ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г. (Коментари, бележки и предложения животновъдите могат да изпращат в срок до 1 септември 2011 г. на e-mail: vkrusteva@mzh.government.bg) 267.50 KB
ново Списък организации съгласно чл. 33 от Наредба 23 от 14.07.2008 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространнение на научни знания" по ПРСР 2007-2013 г. 38.00 KB
ново Обявление на предварителния регистър и карта на масивите за ползване на основание чл73,ал.2-за община Свиленград 1.18 MB
ново Обявление на предварителния регистър и карта на масивите за ползване на основание чл73,ал.2-за община Димитровград 257.77 KB
ново Заповед на Директора на ОДЗ-Хасково във връзка с чл.37в,ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. 153.45 KB
ново Формат и ред за създаване и предаване на файлове в единен формат (ЕФ), съдържащи данни за декларации по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител 303.00 KB
ново Формат и ред за създаване и предаване на файлове в единен формат (ЕФ), съдържащи данни за декларации по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител 148.50 KB
ново Таблица съдържащи данни за декларации по чл.70 20.50 KB
ново Таблица съдържащи данни за декларации по чл.69 20.50 KB
ново Стратегията за преструктуриране и развитие на тютюнопроизводството приета вчера на Консултативен съвет по тютюна в МЗХ 458.08 KB
ново Тръжни документи за Юридически лица 18.06 KB
ново Необходими документи за физически лица 29.00 KB
ново Тръжни документи за физически лица 16.97 KB
 1. 1
 2. 2
 3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 876"

 


 

 

 

 

раз