новини
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г
  прочети >>
 • 13.10.2023 г.
  Министър Вътев: Пчеларите ще получат помощ de minimis тази година
  прочети >>
 • 11.01.2023 г.
  Държавата си връща контрола над „Златния гьол“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
ново Наръчника за кандидатстване за директни плащания 2020. 382.21 KB
ново Електронен файл за регистрация на земеделски производител 348.78 KB
ново ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г. (Коментари, бележки и предложения животновъдите могат да изпращат в срок до 1 септември 2011 г. на e-mail: vkrusteva@mzh.government.bg) 267.50 KB
ново Списък организации съгласно чл. 33 от Наредба 23 от 14.07.2008 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространнение на научни знания" по ПРСР 2007-2013 г. 38.00 KB
ново Обявление на предварителния регистър и карта на масивите за ползване на основание чл73,ал.2-за община Свиленград 1.18 MB
ново Обявление на предварителния регистър и карта на масивите за ползване на основание чл73,ал.2-за община Димитровград 257.77 KB
ново Заповед на Директора на ОДЗ-Хасково във връзка с чл.37в,ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. 153.45 KB
ново Формат и ред за създаване и предаване на файлове в единен формат (ЕФ), съдържащи данни за декларации по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител 303.00 KB
ново Формат и ред за създаване и предаване на файлове в единен формат (ЕФ), съдържащи данни за декларации по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител 148.50 KB
ново Таблица съдържащи данни за декларации по чл.70 20.50 KB
ново Таблица съдържащи данни за декларации по чл.69 20.50 KB
ново Стратегията за преструктуриране и развитие на тютюнопроизводството приета вчера на Консултативен съвет по тютюна в МЗХ 458.08 KB
ново Тръжни документи за Юридически лица 18.06 KB
ново Необходими документи за физически лица 29.00 KB
ново Тръжни документи за физически лица 16.97 KB
 1. 1
 2. 2
 3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм