РЕГИСТЪР на декларации по чл. 49, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията на служителите от ОД "Земеделие" - Хасково - 2024 година 12.55 KB
Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК на служителите от ОДЗ - Хасково 1.76 MB
Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК на служителите от ОДЗ - Хасково 305.70 KB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково 1.21 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково 457.00 KB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково за 2023 г. 12.11 MB
СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ХАСКОВО, НЕПОДАЛИ В СРОК (до 15.05.2023 год.) ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ 68.15 KB
РЕГИСТЪР на декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите от ОД "Земеделие" - Хасково - 2023 година 14.22 KB
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/ 17.93 KB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково за 2022 - 2023 г. 3.17 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм