Върни се горе

Заповед № РД 09-1095/14.12.2018 г.


DOC файл, 122,0 KB, качен на 17.12.2018 doc document

Заповед № РД 09-1025/16.11.2018 г.


DOC файл, 121,0 KB, качен на 22.11.2018 doc document

Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2014 на Комисията от 31 юли 2014 година за одобрение на изменение


Одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski Sudzhuk) (ЗГУ)]
PDF файл, 312,5 KB, качен на 30.06.2014 pdf document

Заповед РД09-288/23.04.2013г.


DOC файл, 117,5 KB, качен на 23.04.2013 doc document

Заповед №РД09-205/26.03.2013 година


DOC файл, 122,5 KB, качен на 26.03.2013 doc document

Заповед за одобряване от министъра на земеделието и храните, изпращането в Европейската комисия на заявление-спецификация за вписване на географско указание


Вписване на географско указание в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения - "Горнооряховски суджук" (ЗГУ) след одобряването на контролиращо лице
PDF файл, 104,5 KB, качен на 07.08.2008 pdf document

Заповед № РД 09-24/18.01.2011 г.


PDF файл, 113,0 KB, качен на 18.01.2011 pdf document