Върни се горе

Публикация на продуктовата спецификация на ХТСХ „РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА“ (ROLE TRAPEZITSA) изменена вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета

Заповед № РД 09-1095/14.12.2018 г.


DOC файл, 122,0 KB, качен на 17.12.2018 doc document

Заповед № РД 09-1025/16.11.2018 г.


DOC файл, 121,0 KB, качен на 22.11.2018 doc document

Заповед № РД 09-834/15.12.2014 г.


DOC файл, 120,0 KB, качен на 15.12.2014 doc document

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 941/2014 НА КОМИСИЯТА от 3 септември 2014 година


За вписване на наименование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Роле Трапезица (Role Trapezitsa) (ХТСХ)]
PDF файл, 312,0 KB, качен на 04.09.2014 pdf document

Заповед за одобряване от министъра на земеделието и храните


За изпращането в ЕК на заявление-спецификация за регистрация на Роле "Трапезица" за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер след одобряването на контролиращо лице
DOC файл, 127,0 KB, качен на 28.06.2012 doc document

Информация за Заявления-спецификации


За вписване на наименованията Кайсерован врат „Тракия”, роле „Трапезица”, филе „Елена”, „Пастърма говежда и биволска обикновена и Пастърма говежда и биволска кайсер” като Храни с традиционно специфичен характер в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер
DOC файл, 140,0 KB, качен на 04.05.2012 doc document