Върни се горе

Бюлетин

Регистри

Европейски регистри

Регистри на одобрените предприятия в държавите-членки:

Регистри на одобрените предприятия от трети страни за внос в ЕС

Регистър на Европейската комисия към Регламент (ЕО) № 1831/2003, относно разрешените за употреба фуражни добавки

Регистър на Общността за разрешените генетично модифицирани храни и фуражи съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003

Национални регистри

Здравеопазване на животните

Регистър на разрешените продукти за растителна защита: ХЕРБИЦИДИ

Регистър на разрешените продукти за растителна защита: ФУНГИЦИДИ

Регистър на разрешените продукти за растителна защита: ИНСЕКТИЦИДИ

Списък на продукти за растителна защита с прекратени или отнети разрешения

Регистър на продуктите за растителна защита, разрешени за ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ

Здраве на растенията - Фитосанитарен контрол  

Контрол на фуражите

 

Полезни връзки

Линк към Европейската база данни за пестицидите

Информационна система за етикетирането на храните

Български контактен център

Кодекс Алиментариус

Постоянен комитет за растенията, животните, храните и фуражите

Полезна информация  за операторите в сектор „Фуражи“

Център за оценка на риска по хранителната верига

Неправителствени организации

Българска асоциация за растителна защита

Асоциация Растителнозащитна индустрия България

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите  

Съюз по хранителна промишленост

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Национална асоциация на млекопреработвателите

Асоциация на производителите на рибни продукти

Асоциация на производителите и вносителите на хранителни добавки в България

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

Сдружение „Съюз на безалкохолната промишленост в България“

Съюз на пивоварите в България

Българска асоциация на хранителната и питейна индустрия

Национална лозаро-винарска камара

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Съюз на българските мелничари

Сдружение за модерна търговия