Върни се горе

Дейности на ЕС в борбата с антимикробната резистетност

Насоки за разумната употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина  (Известие на Комисията 2015/C 299/04  на български език)

„Наръчник на добри земеделски практики“ (стр. 54-57 относно Противодействие на болести по животните и борба с патогенните и заболявания и Практики за ограничаване на употребата на антимикробни средства)