Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Проект на доклад към проект на Заповед на министъра на земеделието на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11


„Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Публикува се за обществено обсъждане за срок от 30 дни
DOCX файл, 120,8 KB, качен на 01.02.2022 docx document

Проект на доклад във връзка с проект на Заповед на министъра на земеделието на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10


„Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.".
Публикува се за обществено обсъждане за срок от 30 дни
DOCX файл, 133,6 KB, качен на 28.01.2022 docx document

Събщение за публикуване на проект на доклад на заместник-министъра на земеделието и проект на заповед на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г.


за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Публикува се за обществено обсъждане за срок от 30 дни
DOCX файл, 32,1 KB, качен на 28.01.2022 docx document

Информация за кандидатстване