Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви за работа
Възникнала грешка
Правна информация
Бюджет и финансови отчети
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Болярово
Елхово
Тунджа
Стралджа
Ямбол
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012 година
Регистрация на земеделски стопани
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Регистрация и контрол на земеделска и горска техника
Мониторинг на пазара на зърното
Промяна предназначението на земеделски земи
Държавен поземлен фонд и стопански дворове
Електронни административни услуги

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги