24.04.2024


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол и Общинските служби по земеделие през 2023г. 111.90 KB
Харта на клиента от февруари 2024 г. 650.52 KB
Заповед за определяне на длъжностно лице за установяване на административни нарушения по Наредбата за административно обслужване 67.50 KB
Вътрешни правила за административно обслужване 2024 г. 236.50 KB
Тарифа на таксите събирани от органите на поземлена собственост 63.00 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022г. на Областна дирекция "Земеделие“ Ямбол и общинските служби към нея 193.89 KB
Образци на заявления за Административно обслужване 1.48 MB
ПРИЛОЖЕНИЯ 1-6 към ХАРТА на КЛИЕНТА за стандарти за Административно обслужване 221.08 KB
НАРЕДБА за АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 80.83 KB
Вътрешни правила за административно обслужване 2022г. 235.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854