19.06.2024


Заповед РД 46-76/01.03.2024 г. на МЗХ за утвърдени образци на удостоверения по реда на чл.24б, ал.6 от ЗОЗЗ 114.73 KB
Образци за удостоверения по реда на чл.24б, ал.6 от ЗОЗЗ 584.32 KB
Информация за дължими такси и банкови сметки по които се заплащат услуги по ЗОЗЗ 18.16 KB
Решение КЗЗ-1 / 30.01.2024 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 100.50 KB
Решение КЗЗ – 4 / 18.12.2023 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ - за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. Публикувано на 20.12.2023г. 103.00 KB
Решение КЗЗ – 3 / 06.10.2023 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ - за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 107.00 KB
Решение КЗЗ за2011 година на комисия по чл.17,ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 23.15 MB
Решения КЗЗ за периода от 2012 до 2022 година 3.60 MB
Р ешение КЗЗ – 6 /09.12.2022 година на комисия по чл.17,ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 97.50 KB
Решение КЗЗ 5 от 25.10.2022 г. 106.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги