15.07.2024


Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "началник" на ОСЗ-Стралджа към ГД "АР" на ОД "Земеделие" Ямбол. Публикувано на 07.05.2024 г. 69.00 KB
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността "старши експерт" в Дирекция "АПФСДЧР" на ОД "Земеделие" Ямбол. Публикувано на 26.04.2024 г. 85.50 KB
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Стралджа към ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" Ямбол.Публикувано на 24.04.2024 г. 85.50 KB
Съобщение до участниците в конкурса за длъжността "старши експерт" в дирекция "АПФСДЧР" на ОД "Земеделие" Ямбол за промяна на датата на провеждане на конкурса.Публикувано на 12.04.2024 г. 77.00 KB
Съобщение до участниците в конкурс за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Стралджа към ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" Ямбол за промяна на датата на провеждане на конкурса.Публикувано на 12.04.2024 г. 76.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Стралджа към ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" Ямбол. Публикувано на 08.04.2024 г. 81.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "старши експерт" в Дирекция "АПФСДЧР" на ОД "Земеделие" Ямбол. Публикувано на 08.04.2024 г. 81.00 KB
Обявление на конкурс за длъжността "старши експерт" в Дирекция "АПФСДЧР" на ОД "Земеделие" Ямбол / краен срок за подаване на заявления 01.04.2024 г. /. Публикувано на 20.03.2024 г. 131.50 KB
Обявление на конкурс за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Стралджа към ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" Ямбол / краен срок за подаване на заявления 01.04.2024 г. /. Публикувано на 20.03.2024 г. 134.50 KB
Препис-извлечение от протокол 4 от 19.10.2023 за определяне на окончателните резултати от конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в ГД"Аграрно развитие" при ОД"Земеделие"-гр. Ямбол проведена на 19.10.2023г. 47.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги