23.04.2024


Протокол 3 от 12.11.2021 г. от проведена на 12.11.2021 г. втора тръжна сесия за наем и аренда на земеделски земи от ДПФ 120.11 KB
Заповед № ПО-03-10-7 от 02.11.2021г. на Директора на ОДЗ Ямбол за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 15.09.2021г. Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти , частна държавна собственост, по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ /с.Ситово, общ.Болярово/. 71.26 KB
Протокол №2 от 18.10.2021г. от проведена на 18.10.2021г. първа тръжна сесия за наем на ПМЛ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ 166.03 KB
Заповед ПО-05-103/13.10.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" за откриване на процедура за провеждане на втора тръжна сесия за стопанската 2021/2022г. с приложена тръжна документация 1.41 MB
Обява, относно място на провеждане на първа тръжна сесия за наем на ПМЛ стопанска 2021/2022 г. 68.50 KB
Заповед РД-12-01-174-2/08.10.2021 г. за класиране на първо и второ място на кандидати от проведения на 26.05.2021 г. общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти /свободни парцели/ по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ в стопански двор на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа, обл.Ямбол 72.21 KB
Обява за главен юрисконсулт по чл.15 от ЗДС в ОД "Земеделие" Ямбол 13.14 KB
Протокол №3 от 15.09.2021г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти от стопански двор с.Ситово 77.89 KB
Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността "старши експерт" в Дирекция "АПФСДЧР" към ОД "Земеделие" Ямбол 68.00 KB
Информация за допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "старши експерт" в Дирекция "АПФСДЧР" към ОД "Земеделие" Ямбол 103.00 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги