21.06.2024


Документи за търг на земи от ДПФ 1.07 MB
Декларации по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ 1.45 MB
Заповед № РД-04-34/28.05.2021г. - "Восъчна зрялост" на житните култури 570.11 KB
Протокол 2 от 26.05.2021 г. от проведен Общ търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни парцели от стопански двор в с.Хаджидимитрово 81.79 KB
Решение на Комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ № К33-3/21.05.2021г. 74.00 KB
Заповед пожароопасен сезон 2021 година 1.11 MB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 период 01.01.2021 г. - 31.04.2021г. 24.11 KB
Протокол за проведена четвърта тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанска 2020/2021 година на територията на област Ямбол 109.62 KB
Решение на Комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ № КЗЗ-2/22.04.2021г. 70.00 KB
Заповед № РД-07-17 от 15.04.2021г. на Директора на ОДЗ Ямбол , за откриване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост , по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ/ Публикувана във вестник "Ало, Ямбол" бр.16 от 19.04.2021г./ 78.02 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги