26.05.2024


Заявление и декларация за участие в конкурс 21.06 KB
Протокол от провеждане на процедура по подбор за длъжността "Главен специалист" в ОСЗ "Тунджа Ямбол" 63.50 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: „Старши счетоводител“ в дирекция АПФСДЧР“ при ОД „Земеделие“ Ямбол и „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие Стралджа, към ГД „Аграрно развитие“ при ОД „Земеделие“ Ямбол 92.00 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 63.19 KB
Заповед по 37в. , ал.10 от ЗСПЗЗ 72.37 KB
Обява за подбор на свободно работно място за длъжността Главен специалист 277.27 KB
ЗАПОВЕД № ПО-05-74 - Актуализирана информация за свободни земеделски земи от ДПФ 75.19 KB
Покана изх.№ РД-12-01-309-3/27.10.2020г. за избор на оценители на земеделски земи вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарна оценка на земи от ДПФ 76.68 KB
Протокол за проведена втора тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2020/2021 година на територията на област Ямбол 127.16 KB
Обявление - място на провеждане на втора тръжна сесия 68.00 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги