24.06.2024


Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 63.18 KB
Заповед № РД-07-23-3 от 08.10.2020г. на Директора на ОДЗ Ямбол , прекратяване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти , частна сибственост, по реда на чл. 27, ал 8 от ЗСПЗЗ /с. Малък Манастир/ . 59.02 KB
Информация за свободните земи от ДПФ след първа тръжна сесия за стопанската 2020-2021 г. 65.17 KB
Заповед РД-12-01-132-14/16.09.2020 г. за откриване на втора тръжна сесия за земи от ДПФ за стопанската 2020-2021 г., обявена във вестник "Ало Ямбол" бр.31/21.09.2020 г. 82.27 KB
Списъци на имотите от ДПФ и тръжни документи 685.88 KB
Протокол № 1/16.09.2020 г. от проведената на 16.09.2020 г. първа тръжна сесия за наем на ПЛМ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ 151.23 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 62.89 KB
Обявление относно първа тръжна сесия за наем на ПЛМ за стопанска 2020-2021 г. 68.00 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 62.89 KB
Заповед № ПО-05-42 от 24.07.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на ПЛМ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. 80.58 KB
 1. «
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. 19
 11. 20
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги