28.11.2023


Болярово

повече>>

Елхово

повече>>


Стралджа

повече>>


Тунджа

повече>>


Ямбол

повече>>

Обява за заседание на комисията по чл.37 в ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на селата Ботево и Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол 73.50 KB
Заповед № ПО-09-667-3/03.11.2023 г. за определяне състава на комисията по чл. 37ж, ал. 4 ЗСПЗЗ за землището на с. Генерал Тошево, област Ямбол 83.50 KB
Заповед № ПО-09-667-2/03.11.2023 г. за определяне състава на комисията по чл. 37ж, ал. 4 ЗСПЗЗ за землището на с. Овчи кладенец, област Ямбол 83.00 KB
Заповед № ПО-09-667-1/03.11.2023 г. за определяне състава на комисията по чл. 37ж, ал. 4 ЗСПЗЗ за землището на с. Скалица, област Ямбол 83.50 KB
с. Шарково, общ. Болярово, област Ямбол - Заповед № ПО-09-662-2/01.11.2023 г. за определяне на състава на комисията по чл.37ж,ал.4 от ЗСПЗЗ . Публикувано на 01.11.2023 г. 83.50 KB
с. Малко Шарково, общ. Болярово, област Ямбол - Заповед № ПО-09-662-3/01.11.2023 г. за определяне на състава на комисията по чл.37ж,ал.4 от ЗСПЗЗ . Публикувано на 01.11.2023 г. 83.50 KB
Обява за заседание на комисията по чл.37 в ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на селата Шарково, Малко Шарково и Камен Връх, община Болярово. 82.50 KB
Протокол N:1 / 25.01.2023г. за определяне размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи за землищата по общини за територията на област Ямбол, дължимо за стопанската 2023/2024г. 316.50 KB
Заповед № ПО-09-412-3 / 17.08.2023 г. за изменение на заповед № ПО-09-412 / 03.08.2023 г. за определяне състава на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол. 77.00 KB
Приложение 1 към Заповед № ПО-09-412-3 / 17.08.2023 г. за определяне състава на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол. 184.98 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги