26.05.2024


475-Регистрация на производителите на бубено семе 17.36 KB
989-Регистриране на договори за аренда и наем, и издаване на талон за регистрация 15.59 KB
1101-Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) 17.70 KB
1115-Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици 15.09 KB
1117-Регистриране на заявления за подпомагане на земеделски стопани по схемите за директни плащания 15.21 KB
1822-Регистрация на земеделски стопани 14.81 KB
2520-Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 15.90 KB
2521-Регистрация на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 15.44 KB
3116-Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза 19.08 KB

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги