03.12.2023


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022г. на Областна дирекция "Земеделие“ Ямбол и общинските служби към нея 193.89 KB
Образци на заявления за Административно обслужване 1.48 MB
ПРИЛОЖЕНИЯ 1-6 към ХАРТА на КЛИЕНТА за стандарти за Административно обслужване 221.08 KB
ХАРТА на КЛИЕНТА от месец юни 2022г. 659.06 KB
НАРЕДБА за АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 80.83 KB
Вътрешни правила за административно обслужване 2022г. 235.50 KB
Заповед РД-04-63/30.05.2022г. за променено работно време 61.13 KB
Бланка Заявление за административни услуги 31.00 KB
Указания на ОД "Земеделие" Ямбол свързани с условията и реда за внасяне и изплащане на сумите по чл.37в от ЗСПЗЗ 102.00 KB
Указания на МЗХГ за изплащане от Областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми от имоти, определени за "бели петна" в споразумения 38.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги