12.06.2024


Бланка Заявление за административни услуги 31.00 KB
Указания на ОД "Земеделие" Ямбол свързани с условията и реда за внасяне и изплащане на сумите по чл.37в от ЗСПЗЗ 102.00 KB
Указания на МЗХГ за изплащане от Областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми от имоти, определени за "бели петна" в споразумения 38.50 KB
Заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за изплащане на суми на собственици на имоти, определени за "бели петна" в споразумения 40.00 KB
Банкова сметка за плащане на суми при ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна от споразумения/ 20.50 KB
Декларация за поверителност и неразпространение на лични данни 29.00 KB
Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни 94.58 KB
Заявление за комплексна административна услуга 100.50 KB
Протокол за устно заявления на административна услуга 98.00 KB
Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за административни услуги 64.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги