25.05.2024


Срокове по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – споразумение/разпределение на ползването за стопанска 2023/2024 година и регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ 57.50 KB
Заповед № РД 46-173/01.07.2022 г. на министъра на земеделието, с която са одобрени „Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 1.46 MB
Срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ - споразумение/разпределение на ползването за стопанска 2022/2023 година и регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ 57.50 KB
Заповед РД 46-353 от 26.07.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 295.44 KB
Указания по прилагане на чл.37б и и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 година 45.50 KB
Указания по прилагане на чл.37б и и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 година 2.18 MB

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги