07.06.2023


 Информация за връзка: 

ТЕЛЕФОНЕН  УКАЗАТЕЛ

ОД "Земеделие" Ямбол, ул.Жорж Папазов 9, ет.5  п.к.8600

e- mail: ODZG_ Yambol@mzh.government.bg

Име,презиме,фамилия

Длъжност

 

Служебен GSM

 

1

 Вилиян Вълков

 Директор

 

0885 411 020

 

2

 

Главен секретар

 

 

 

3

Стоян Кунев

Директор на Дирекция "АПФСДЧР"

 

0882 016620

 

4

Дияна Арнаудова

Главен счетоводител

 

0882 356667

 

5

Елена Колева

Главен юрисконсулт

 

0897 968158

 

6

Тодор Чиповски

Старши експерт

0878 947128

 

7

Ангелина Маджарова - Петрова

Старши специалист

човешки ресурси деловодство

0884 172334

 

8

Пенка Михайлова - Трифонова

Главен директор на ГД "Аграрно развитие"

 

0884 173 788

 

9

Валентин Велев

Главен инспектор

земеделска и горска техника

0882 334999

 

10

Йовко Бакалов

Главен инспектор

земеделска и горска техника

0882 016534

 

11

Соня Консулова

Главен експерт

ИСАК, ФЕРМА, Теренни проверки

0882 882485

 

12

Евгени Енев

Старши експерт

Хидромелиорации

0884 172013

 

13

Анна Кънева

Главен експерт

стопански дворове/промяна предназначение

0882 340999

 

14

Антоанета Вачева

Старши експерт

СЗСИ, агростатистика Регистрация земеделски стопани

0882 801728

 

15

Станислава  Георгиева

Главен експерт

СЗСИ, агростатистика

Регистрация земеделски стопани

0884 173310

 

16

Диана Чолакова-Майсторова

Главен експерт

Държавен поземлен фонд

0884 173911

 

17

Старши  експерт

 

 

ОСЗ "Тунджа- Ямбол", гр.Ямбол, пл.Освобождение №1 п.к.8600

e- mail: oszg_tundja@abv.bg

Име,презиме,фамилия

Длъжност

Стационарен телефон

Служебен GSM

 

1

Живко Тодоров

Началник

046 66 15 99

0882 360 533

 

2

Тодорка Марчева

Главен експерт

046 66 15 60

0884 174 887

 

3

Жечко Вълчев 

Главен експерт

 

 

 

4

Ваня Митева

Главен експерт

046 68 43 24

0886 392 127

 

5

Лора Каламерова

Главен експерт

046 68 42 24

 

 

6

Марияна Петрова

Старши експерт

046 66 15 60

 

 

7

Боянка Левкова

Старши експерт

046 66 15 99

 

 

8

Веселина Кръстева

Старши експерт

046 66 15 99

 

9

Светла Иванова

Главен специалист

046 66 18 58

 

 

10

Златка Бърнева

Главен специалист

046 66 18 58

  

 

ОСЗ "Тунджа- Ямбол", офис Стралджа,  бул.Хемус №10 п.к.8680

e- mail: oszgstraldja@abv.bg

Име,презиме,фамилия

Длъжност

Стационарен телефон

Служебен GSM

 

1

Живко Тодоров

Началник

 

0882 360 533

 

2

 

Главен експерт

 

 

3

Илиан Стойков

Старши експерт

047616421

 

 

4

Илиан Илчев

Старши експерт

 

0884 175 347

 

5

Милена  Иванова - Ненчева

Младши експерт

047616421

 

 

6

Ивелина Маркова

Главен специалист

047616409

0884 173 195

 

7

Ваня Мартинова

Старши специалист

047616409

 

 

ОСЗ"Елхово",  ул.Търговска№63 п.к.8700

e- mail:  oszg_elhovo@abv.bg

Име,презиме,фамилия

Длъжност

Стационарен телефон

Служебен GSM

 

1

      Виолета Желева

Началник

0478 88 018

0882 377 750

 

2

Стоян Михайлов

Главен експерт

0478 88 599

0882 882 398

 

3

Главен експерт

0478 88 599

 

4

Лиляна Коева

Главен експерт

0478 88 599

 

 

5

Младши експерт

0478 88 599

 

 

6

Цветелина Йотова

Младши експерт

 

 

 

7

Антоанета Атанасова

Главен специалист

0478 88 018

0884 171 269 

 

ОСЗ"Болярово" –  Ямбол,  ул.Девети септември№3 п.к.8720

e- mail: oszg_boliarovo@abv.bg

Име,презиме,фамилия

Длъжност

 

Служебен GSM

 

1

Началник

 

 

2

 Янка Зонева

 Главен Експерт

047416349

0882 016 623

 

3

 Галина Попова

Главен специалист

047416349

0882 016 650

 

4

Тодорка Георгиева

Главен специалист

047416349

0882 016 650

 АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги