23.06.2024


АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2024 г. 30.14 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2023 г. 33.73 KB
Информация за постъпили сигнали за корупция в периода 01.04-30.06.2019 10.11 KB
Информация за различните механизми за подаване на сигнали за корупция в ОД „Земеделие” - Ямбол 79.00 KB
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 544.86 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЯМБОЛ 786.85 KB
Информация за постъпили сигнали за корупция в ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЯМБОЛ 10.12 KB
НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 253.63 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЯМБОЛ 83.68 KB

 Информация за връзка: 

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги