30.05.2024


Тръжни документи земеделска земя от ДПФ 2.59 MB
Заповед № ПО-05-21/30.03.2021 на Директора на ОД "Земеделие" за откриване на процедура за провеждане на трета тръжна сесия за стопанската 2020/2021г. 82.74 KB
Заповед № ПО-03-2-2 от 08.03.2021г. на Директора на ОДЗ Ямбол , за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 11.01.2021г., Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти , частна държавна собственост , по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ /с. Атолово и с. Малък Манастир/. 71.29 KB
Списък на свободните имоти с НТП "пасища и мери" и "ливади" от ДПФ за предоставяне по чл.37и , ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 одобрен със Заповед № РД 46-107 от 24.02.2021г. на Министъра на земеделието , храните и горите 30.98 KB
Заповед № РД 46-107 от 24.02.2021г. на Министъра на земеделието , храните и горите 423.39 KB
Решение КЗЗ-1/09.02.2021 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 75.50 KB
Протокол за проведена втора тръжна сесия за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ на ПЛМ от ДПФ в област Ямбол за 2020/2021 стопанска година 143.00 KB
Протокол за проведена трета тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанска 2020/2021 г. 120.81 KB
Протокол №1 от 10.02.2021 г. , в изпълнение на Заповед РД 07-02/13.01.2021 г. на Директора на ОД “Земеделие” Ямбол във връзка с методика за определяне на средното годишно рентно плащане 320.50 KB
Уведомление относно създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните , дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) 13.08 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги