18.04.2024


Заповед № ПО-05-79/01.09.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" за откриване на процедура за провеждане на първа тръжна сесия за ПМЛ от ДПФ по реда на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. /обява във вестник АЛО ЯМБОЛ бр.35 от 06.09.2021 г. 80.82 KB
Документи за търг на ПМЛ от ДПФ 1.24 MB
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Старши експерт" в Дирекция "АПФСДЧР" при ОД "Земеделие" гр.Ямбол 101.50 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 26.92 KB
Обява на конкурс за дкъжността "старши експерт" в Дирекция "АПФСДЧР" към ОД "Земеделие" Ямбол 86.00 KB
Протокол за проведена първа тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанска 2021/2022 г. на територията на област Ямбол 332.99 KB
Заповед ПО-05-48/04.08.2021 по чл.47ж, ал.6 от ППЗСПЗЗ 73.50 KB
Покана за избор на оценители на земеделски земи за изготвяне на годишна наемна/арендна вноска на ПМЛ от ДПФ по цена, определена по пазарен механизъм 161.50 KB
Заповед ПО-03-2/30.07.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти в стопански дворове по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за с.Ситово, общ.Болярово, обл.Ямбол 77.45 KB
Заповед № РД 46-185 от 23.07.2021 г. на Министъра на земеделието , храните и горите 270.15 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги