15.07.2024


Заповед по чл.47ж, ал.6 от ППЗСПЗЗ N ПО-05-5/07.03.2022г. 74.01 KB
Списък на свободните имоти с НТП "пасища,мери" и "ливади от ДПФ за предоставяне по чл.37и, ал.2, за стопанската 2022/2023година одобрен със заповед N: РД 46-55 от 28.02.2022г. 1.11 MB
Заповед N: РД 46-55 от 28.02.2022г. на Заместник - министъра на земеделието Стефан Бурджев 113.48 KB
Решение КЗЗ-1/28.02.2022г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 98.50 KB
Обявление за конкурс за Директор на дирекция "АПФСДЧР" 71.06 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 78.50 KB
Протокол № 4/18.02.2022г. от проведена на 18.02.2022г. втора тръжна сесия за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ на свободни пасища,мери и ливади от държавния поземлен фонд(ДПФ) в област Ямбол за стопанската 2021/2022г. 101.63 KB
Заповед № ПО-09-153-2/14.02.2022г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за възобновяване провеждането на втора тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади от държавния поземлен фонд(ДПФ) за стопанската 2021/2022г. 62.79 KB
Заповед № РД-04-14/02.02.2022г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за отлагане на провеждането на втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади от държавния поземлен фонд(ДПФ) за стопанската 2021/2022г. 61.20 KB
Втора тръжна сесия за ПМЛ по 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ-заповед, списък и тръжни документи за стопанската 2021-2022г. 1.13 MB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги