16.04.2024


Обява за заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за разглеждане на въпроси за с. Попово, община Болярово. 313.32 KB
Протокол 3 от 05.08.2022 г. за класиране за имот, предложен за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 1 година – стопанската 2022-2023 107.05 KB
Списък на имотите ПМЛ от ДПФ към Заповед № ПО-05-62/15.09.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" за откриване на процедура за провеждане на първа тръжна сесия по реда на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ - актуализиран на 21.09.2022 г. 38.39 KB
Заповед № ПО-05-62/15.09.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" за откриване на процедура за провеждане на първа тръжна сесия за имоти ПМЛ от ДПФ по реда на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г. ( обява във вестник "АЛО Ямбол" бр.36 от 19.09.2022 г. ) 932.51 KB
Документи за търг на ПМЛ от ДПФ по реда на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г. 840.14 KB
Протокол от 05.08.2022 г. на проведена първа тръжна сесия за имоти от ДПФ /ниви/ за стопанска 2022-2023 година 434.75 KB
Приложение 1 /класиране/ към Протокол от 05.08.2022 г. на проведена първа тръжна сесия за имоти от ДПФ /ниви/ за стопанска 2022-2023 година 59.02 KB
Заповед РД46-215/01.09.2022г. на министъра на земеделието и допълнителен списък на свободните имоти с НТП "пасища,мери и ливади" от ДПФ за предоставяне по чл.37и,ал.13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023г. на територията на област Ямбол 118.98 KB
Покана за избор на оценители на земеделски земи за изготвяне на годишна наемна/арендна вноска на ПМЛ от ДПФ по цена, определена по пазарен механизъм 89.67 KB
Обявление, относно място на провеждане на първа тръжна сесия за стопанската 2022/2023г. 69.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги